SYSTÉMY OKIEN A DVERÍ PÁNTOVÉ

SYSTÉMY OKIEN

SYSTÉMY DVERÍ

SYSTÉMY OKIEN A DVERÍ PÁNTOVÉ

SYSTÉMY OKIEN

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
65 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie:
otváravé, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné a sklopné.
Vonkajšie otváranie:
otváravé, von-výklopné.


» Časti
Rám – 80 mm / Krídlo – 88 mm

» Hrúbka steny profilov
Okno 1,5 mm
Dvere 1,7 mm

» Šírka polyamidovej vložky
45 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.600 mm
Výška (H) = 2.600mm.

» Maximálna hmotnosť/krídlo
160 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 0,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia
Rw=46 dB

» Prievzdušnosť
(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť
(EN 12208:2000): Trieda E1950

» Odolnosť proti vetru
(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 křídla

Reymont s.r.o.

COR 80 Industrial s PMT

Nový koncept pántového systému s Európskym kanálom, schopný dosiahnuť maximálnu úroveň vodotesnosti, energetickej úspornosti a zvukovej izolácie s kratšou dobou výroby a montáže. 

S konštrukčnou hĺbkou 80 mm, spĺňa požiadavky tých najprísnejších klimatických podmienok, poskytujúc vynikajúcu úroveň energetickej účinnosti vzhľadom k minimálnej hodnote tepelnej priepustnosti okna (UH), ktorá môže dosiahnuť hodnotu od  0.8 W/m²K. Tieto minimálne hodnoty sa dosiahnu vďaka dokonalému dizajnu časti prerušenia tepelného mosta 45 mm polyamidom tvaru „Ω“ a spojením profilov z tkaného polyolefinu a penovým tesnením skla, ako na ráme tak aj na krídle. 
Vysoká kapacita zasklenia až 65 mm, dáva priestor použitiu energeticky úsporných okien a kompozícií zasklievania so sklami veľkej hrúbky a dvojitej komory, ktoré umožňujú vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti systému (ochrana proti hluku až 46 dB), čo sa odzrkadľuje v maximálnej energetickej úspornosti a vnútornom komforte. 

Výsledky realizovaných skúšok systému predstavujú okno najlepších vlastností čo sa týka prievzdušnosti, vodotesnosti a odolnosti  proti vetru, čím sa zabezpečí maximálna ochrana pred najtvrdšími klimatickými podmienkami.  

Jednoduchosť montáže dovoľuje zníženie potreby pracovných síl a možnosť väčšieho spriemyselnenia výroby a v konečnom dôsledku úspory času a nákladov.
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.

COR 70 Industrial s PTM

Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, spĺňajúci vysoké požiadavky, ktorý bol vyvinutý s cieľom uspokojiť požiadavky konkrétneho trhového segmentu.

Táto novinka Innovačného oddelenia I+D+i s kovaním Európskehej drážky, má konštrukčnú hĺbku rámu 70 mm a hodnotu tepelnej priepustnosti na ráme len 0.9 W/m²K  čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti.

Jednoduchosť montáže systému Cor-70 Industrial znamená nižšiu potrebu  pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov.
Rovná estetika krídla a zasklievacej lišty.

Kapacita zasklenia až do 65,5 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce  tepelné i akustické vlastnosti. 
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
55 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie:
otváravé,otváravo-sklopné, skopno posuvné a sklopné
Vonkajšie otváranie
otváravé, von-výklopné, otáčavé, okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej.


» Časti
Rám – 70 mm / Krídlo – 78 mm

» Hrúbka steny profilov
Okno 1,5 mm
Dvere 1,7 mm

» Šírka polyamidovej vložky
32 / 35mm.

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.500 mm
Výška (H) = 2.600 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo
160 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 0,9 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia

Rw=44 dB

» Prievzdušnosť

(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť

(EN 12208:2000): Trieda E1200

» Odolnosť proti vetru

(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 krídla

» Odolnosť proti vlámaniu


(EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)


Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
30 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie:
otváravé, otváravo-sklopné, skladacie, sklopno-posuvné a sklopné.
Vonkajšie otváranie:
otváravé, von-výklopné.

» Časti
Rám – 45 mm / Krídlo – 53 mm

» Hrúbka steny profilov
Okno 1,5 mm
Dvere 1,7 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.500 mm
Výška (H) = 2.400 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo
120 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 0,9 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo


» Zvuková izolácia
Rw=44 dB

» Prievzdušnosť
(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť
(EN 12208:2000): Trieda E1200

» Odolnosť proti vetru
(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 krídla

» Odolnosť proti vlámaniu
(EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)

Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

Reymont s.r.o.

COR 2000

» Možnosť rovných a zaoblených krídel a zasklievacích líšt
» Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami a bezpečnostného kovania Evo Security
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.

SYSTÉMY DVERÍ

Reymont s.r.o.

Systém Dvere Millennium Plus 80 s PTM

Nový systém vchodových dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 80 mm a s prerušením teleného mosta, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

S hodnotou priepustnosti dverí od 0.8 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia 64 mm, zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť  pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž, alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až  220 Kg na krídlo.

Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla  100º.

Možnosť kotvenia do podlahy, spoje kompatibilné s našimi aktuálnymi systémami.

Možnosť konfigurácie ako núdzový východ s panikovým kovaním podľa normy EN 179  a  EN 1125.

Systém zahŕňa aj možnosť motorizácie a poskytuje tak riešenie pre automatické otváranie.

Taktiež ponúka možnosť použitia panelu integrovaného do krídla a dosiahnutie tak čistého estetického vzhľadu.

Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
64 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie:
otváravé 1 a 2 krídlové.
Vonkajšie otváranie
otváravé 1 a 2 krídlové.
Automatické otváranie
otváranie dovnútra a otváranie von 1 krídlové

» Časti
Rám – 80 mm / Krídlo – 80 mm

» Hrúbka steny profilov
Dvere 2,0 mm

» Šírka polyamidovej vložky
34 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.800 mm
Výška (H) = 3.000 mm


Dvere

Šírka (L) = 1.500 mm
Výška (H) = 2.700 mm
Dvere so skrýtými pántami

» Maximálna hmotnosť/krídlo
220 Kg
120 Kg skryté pánty

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 0,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia
Rw=40 dB

» Prievzdušnosť
(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť
(EN 12208:2000): Trieda 6A

» Odolnosť proti vetru
(EN 12210:2000) Trieda C4
Skúška na referenčnom okne 1,20 x 2,30 m
1 krídlo


Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa
EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max)
Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla.
Lepené sklo 3+3


Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu
EN 1191:2000 1.000.000 cyklov
Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m
1 krídlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
54 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie:
otváravé 1 a 2 krídlové.
Vonkajšie otváranie
otváravé 1 a 2 krídlové.
Automatické otváranie
otváranie dovnútra a otváranie von 1 krídlové

» Časti
Rám – 70 mm / Krídlo – 70 mm

» Hrúbka steny profilov
Dvere 2,0 mm

» Šírka polyamidovej vložky
24 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.800 mm
Výška (H) = 3.000 mm
Dvere

Šírka (L) = 1.500 mm
Výška (H) = 2.700 mm
Dvere so skrýtými pántami

» Maximálna hmotnosť/krídlo
220 Kg
120 Kg skryté pánty

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 0,9 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia
Rw=38 dB

» Prievzdušnosť
(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť
(EN 12208:2000): Trieda 6A

» Odolnosť proti vetru
(EN 12210:2000) Trieda C4

Skúška na referenčnom okne 1,20 x 2,30 m
1 krídlo

Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa
EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max)
Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla.
Lepené sklo 3+3

Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu
EN 1191:2000 1.000.000 cyklov
Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m
1 krídlo

Reymont s.r.o.
Systém Dvere Millennium Plus 70 s PTM
Systém vchodových koplanárnych dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostom, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.
S hodnotou od 0.9  W/m²K na ráme, sa dosahujú vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia zaisťuje  maximálnu zvukovú izoláciu. 
Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou  až  220 kg na krídlo.
Možnosť  skrytých pántov  s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100º.
Uspôsobené pre konfiguráciu ako únikové východy  s  panikovým kovaním podľa požiadaviek noriem  EN 179 a EN 1125.
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.
Systém Dvere Millennium 2000
Systém  koplanárnych dverí so stavebnou hĺbkou rámu 45 mm pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.
Ich prevedenie može byť v dvoch verziách:

– Dvere Millennium 2000
: interiérové dvere s dvoj, alebo trojkrídelkovými  vysoko pevnými pántami s nosnosťou až 180 Kg na krídlo.

– Dvere Millennium 2000 Automatické
: možnosť realizácie dverí s posuvnými krídlami a automatickým otváraním. Toto nové prevedenie, ktoré optimalizuje využitie priestoru, bolo špeciálne vyvinuté na poskytnutie riešenia pre prevádzky s vysokým tranzitom(kancelárie, obchodné centrá, nemocnice…), keďže ponúka bezproblémovú nepretržitú prevádzku pre užívateľov a bezpečnosť v pohotovostných situáciách.

Spôsob montáže 1 a 2 krídel, s , alebo bez statickej časti, ponúka dve možnosti výberu motora pre zabezpečenie otvárania:  jeden s výškou 12 cm a druhý s výškou len 7 cm. 
Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.
TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
30 mm

» Možnosti otvárania
Vnútorné otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové.
Vonkajšie otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové.
Otváranie kývavé: 1 a 2 krídové.
Automatické otváranie:posuvné 1 a 2 krídlové. -sklopné do vnútra a von 1 krídlové.
Rám – 45 mm / Krídlo – 45 mm

» Hrúbka steny profilov
Dvere 2,0 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.800 mm
Výška (H) = 3.000 mm Dvere, otváravé otváranie
Šírka (L) = 2.000 mm
Výška (H) = 3.000 mm Dvere, posuvné otváranie automatické
Šírka (L) = 1.100 mm
Výška (H) = 3.000 mm Dvere, kývavé otváranie

Maximálna hmotnosť/krídlo
190 Kg
120 Kg automatická verzia

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

»Povrchové úpravy
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 2,3 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo


» Zvuková izolácia
Rw=38 dB

Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa
EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max)

Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla.
Lepené sklo 3+3

3+3

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Maximálne zasklenie:
45 mm

» Možnosti otvárania
Otváranie: Skladacie až 14 krídel

» Časti
Rám – 73 mm / Krídlo – 73 mm

» Hrúbka steny profilov
Dvere 1,8 mm

» Šírka polyamidovej vložky
Rám – 20 mm / Krídlo – 30 mm

» Maximálne rozmery/krídlo
Šírka (L) = 1.200 mm
Výška (H) = 3.000 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo
120 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy Acabados
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 0,9 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia

Rw=44 dB

» Prievzdušnosť

(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť

(EN 12208:2000): Trieda E1200

» Odolnosť proti vetru

(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 krídla

» Odolnosť proti vlámaniu


(EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)


Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

Reymont s.r.o.
Systém Skladací

Skladací systém s prerušením tepelného mosta a avantgardnou estetikou vhodný najmä k uzatvoreniu veľkých otvorov. 

Dizajn systému charakterizuje jeho všestrannosť. Má širokú škálu spôsobov zloženia, až 14 krídel otvárania dovnútra a von a možnosť párnych a nepárnych konfigurácií.

S cieľom uľahčenia prístupu do miestností systém umožňuje zapustiť rám do podlahy, takže prah zostáva úplne skrytý.  Úplne skryté v zatvorenej polohe  tiež zostávajú vodiace lišty a ložiská, čím sa dosiahne atraktívnejší a čistejši estetický vzhľad. 

Reymont s.r.o.
Reymont s.r.o.

Naši partneri