Skip to content
Menu

Systémy okien a dverí pantové

SYSTÉMY OKIEN

COR 80 Industrial s PMT

Nový koncept pántového systému s Európskym kanálom, schopný dosiahnuť maximálnu úroveň vodotesnosti, energetickej úspornosti a zvukovej izolácie s kratšou dobou výroby a montáže.

S konštrukčnou hĺbkou 80 mm, spĺňa požiadavky tých najprísnejších klimatických podmienok, poskytujúc vynikajúcu úroveň energetickej účinnosti vzhľadom k minimálnej hodnote tepelnej priepustnosti okna (UH), ktorá môže dosiahnuť hodnotu od 0.8 W/m²K. Tieto minimálne hodnoty sa dosiahnu vďaka dokonalému dizajnu časti prerušenia tepelného mosta 45 mm polyamidom tvaru „Ω“ a spojením profilov z tkaného polyolefinu a penovým tesnením skla, ako na ráme tak aj na krídle.

Vysoká kapacita zasklenia až 65 mm, dáva priestor použitiu energeticky úsporných okien a kompozícií zasklievania so sklami veľkej hrúbky a dvojitej komory, ktoré umožňujú vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti systému (ochrana proti hluku až 46 dB), čo sa odzrkadľuje v maximálnej energetickej úspornosti a vnútornom komforte.

Výsledky realizovaných skúšok systému predstavujú okno najlepších vlastností čo sa týka prievzdušnosti, vodotesnosti a odolnosti proti vetru, čím sa zabezpečí maximálna ochrana pred najtvrdšími klimatickými podmienkami.

Jednoduchosť montáže dovoľuje zníženie potreby pracovných síl a možnosť väčšieho spriemyselnenia výroby a v konečnom dôsledku úspory času a nákladov.

COR 70 Industrial s PTM

Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, spĺňajúci vysoké požiadavky, ktorý bol vyvinutý s cieľom uspokojiť požiadavky konkrétneho trhového segmentu.

Táto novinka Innovačného oddelenia I+D+i s kovaním Európskehej drážky, má konštrukčnú hĺbku rámu 70 mm a hodnotu tepelnej priepustnosti na ráme len 0.9 W/m²K čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti.

Jednoduchosť montáže systému Cor-70 Industrial znamená nižšiu potrebu pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov. Rovná estetika krídla a zasklievacej lišty.

Kapacita zasklenia až do 65,5 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce tepelné i akustické vlastnosti.

COR 2000

» Možnosť rovných a zaoblených krídel a zasklievacích líšt

» Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami a bezpečnostného kovania Evo Security

SYSTÉMY DVERÍ

Systém Dvere Millennium Plus 80 s PTM

Nový systém vchodových dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 80 mm a s prerušením teleného mosta, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy. S hodnotou priepustnosti dverí od 0.8 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia 64 mm, zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž, alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 Kg na krídlo. Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100º.

Možnosť kotvenia do podlahy, spoje kompatibilné s našimi aktuálnymi systémami. Možnosť konfigurácie ako núdzový východ s panikovým kovaním podľa normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahŕňa aj možnosť motorizácie a poskytuje tak riešenie pre automatické otváranie.

Taktiež ponúka možnosť použitia panelu integrovaného do krídla a dosiahnutie tak čistého estetického vzhľadu.

Systém Dvere Millennium Plus 70 s PTM

Systém vchodových koplanárnych dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostom, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

S hodnotou od 0.9 W/m²K na ráme, sa dosahujú vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu. Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 kg na krídlo.

Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100º.

Uspôsobené pre konfiguráciu ako únikové východy s panikovým kovaním podľa požiadaviek noriem EN 179 a EN 1125.

Systém Dvere Millennium 2000

Systém koplanárnych dverí so stavebnou hĺbkou rámu 45 mm pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy. Ich prevedenie može byť v dvoch verziách:

– Dvere Millennium 2000: interiérové dvere s dvoj, alebo trojkrídelkovými vysoko pevnými pántami s nosnosťou až 180 Kg na krídlo.

– Dvere Millennium 2000 Automatické: možnosť realizácie dverí s posuvnými krídlami a automatickým otváraním. Toto nové prevedenie, ktoré optimalizuje využitie priestoru, bolo špeciálne vyvinuté na poskytnutie riešenia pre prevádzky s vysokým tranzitom(kancelárie, obchodné centrá, nemocnice…), keďže ponúka bezproblémovú nepretržitú prevádzku pre užívateľov a bezpečnosť v pohotovostných situáciách.

Spôsob montáže 1 a 2 krídel, s , alebo bez statickej časti, ponúka dve možnosti výberu motora pre zabezpečenie otvárania: jeden s výškou 12 cm a druhý s výškou len 7 cm.

Systém skladací

Skladací systém s prerušením tepelného mosta a avantgardnou estetikou vhodný najmä k uzatvoreniu veľkých otvorov.

Dizajn systému charakterizuje jeho všestrannosť. Má širokú škálu spôsobov zloženia, až 14 krídel otvárania dovnútra a von a možnosť párnych a nepárnych konfigurácií.

S cieľom uľahčenia prístupu do miestností systém umožňuje zapustiť rám do podlahy, takže prah zostáva úplne skrytý. Úplne skryté v zatvorenej polohe tiež zostávajú vodiace lišty a ložiská, čím sa dosiahne atraktívnejší a čistejši estetický vzhľad.